Uživatel nepřihlášen
silenyhrac
RSS kanál blogu
Píše: silenyhrac - Rubrika: Blogy
Blog nevyjadřuje názor redakce Zing, více zde.

Ghost Recon Wildlands - tipy

Pondělí 13.3.2017 09:04 - Autor: silenyhrac
To se mi líbí

Tipy pro hraní Ghost Recon Wildlands (hodlám postupně přidávat další).

Problém s podvěsným granátometem:

Někdy střílí normálně a jindy má prodlevy při výstřelu a/nebo výbuchu po dopadu.

Trio počítačem řízených spolubojovníků:

Dovedou odpravovat hráčem označované nepřátelé jednoho po druhém (hráč tak nestřílí, pouze vydává příkazy ke střelbě) + rychleji než hráč si k tomu nachází vhodnou střeleckou pozici.

Hlasem upozorňují na blízkost dosud neoznačených protivníků, které zahlédnou (byť často skrz zem) + většinu z nich označí.

Poté, co je zabit poslední nepřítel v daném místě - tuto skutečnost hráči někdy oznámí (případně to postava hráče automaticky oznámí slovem "clear" jim).

Ovládání vrtulníku:

Po nastoupení stisknout Shift a už ho nepustit (držet jej po celou dobu letu). Konkrétně, nejprve držením Shiftu vystoupat a přitom natočit kameru, ať vidím vrtulník z boku a pak přidržet W po dobu cca 5 sec - uvolnit ho až poté, co se kamera sama přemístí dozadu za vrtulník a stabilizuje se. Od tohoto okamžiku se vrtulník díky drženému Shiftu pohybuje v aktuálně dosažené výšce rychle kupředu. Během letu lze klesat přidržením W, stoupat přidržením S, zatáčet přidržením A nebo D (Shift je stále stisknutý). Při přistávání uvolnit Shift a klesat přerušovaným přidržováním Ctrl s manévrováním přidržováním W, S, A, D.

Ovládání letadla:

Po nastoupení stisknout Shift a už ho nepustit (držet jej po celou dobu letu). Konkrétně, nejprve se odlepit od země držením Shiftu spolu s klávesou S a poté let korigovat dle potřeby: Stoupat přidržením S, klesat přidržením W, zatáčet přidržením A nebo D (Shift je stále stisknutý). Při přistávání uvolnit Shift a klesat přerušovaným přidržováním Ctrl s manévrováním přidržováním W, S, A, D.

Trasa letu vrtulníku:

Vyhýbat se sestřelení nízkým letem ("kopírovat terén"), nelétat nad nepřátelskými základnami ani kolem malých čtvercových betonových plácků (je na nich raketová baterie) a vyhýbat se nepřátelských helikoptérám. Nejjednodušší je vyhýbat se všemu uměle vytvořenému lidmi.

Hledání zásob, výbavy, vozidel, zařízení (generátor el. energie...):

Buď se samy zaznačí do mapy (nalezne-li hráč dokumenty obsahující jejich lokace nebo vyslechne přítele či nepřítele disponujícího těmito informacemi) nebo se samy zobrazí v minimapě (je-li od nich hráč vzdálený do 30m). S výhodou lze pro jejich hledání použít dron, který je automaticky zaznačuje do minimapy, je-li od nich (v neupgradovaném stavu) vzdálen do 60m a při použití zoomu do cca 110m - hráč si však jejich pozici musí pamatovat, protože po deaktivaci drona z minimapy zmizí (přesněji, jednu zásobu si při hledání dronem může označit a tato značka zůstane na minimapě).

Oheň či světlice v pustině:

K osaměle hořícímu ohni či místu vystřelené světlice se vyplatí zajet - hoří buď stavení nebo dopravní prostředek, světlicí se pak svolává skupinka nepřátel - v obou případech jsou na místě rozházené zásoby.

Nepřátelské posily:

Vidí-li protivníci hráče, začnou po něm střílet. Vidí-li protivníci hráče a ten na ně střílí (a nestihne odpravit všechny naráz), přivolají posily. Jejich četnost lze umenšit vyřazením stožárových sirén (zničením napájení umístěného pod ampliónem). Odpravování posil přivolá další posily - v případě kartelu Santa Blanca je lze všechny ustřílet, v případě vojáků Unidadu je lepší prchnout nebo se skrýt, protože přísun dalších a dalších posil sice trvá omezenou dobu, ale ta je na rozdíl od doby přisouvání posil kartelu tak dlouhá, že nehraje-li hráč na nejnižší obtížnost, posily Unidadu ho dřív nebo později zabijí. (Při pokusu o vystřílení Unidadu je nelepší obsadit budovu s muniční bednou a tam se držet).

Specifikum Unidadu: Předešle uvedené platí, vidí-li nepřátelé hráče. Pokud ho však nevidí, dochází v případě Unidadu k následujícímu: Není-li Unidad v zalarmovaném stupni 1 až 4 a hráč odpraví jeho vojáky všechny najednou, je dané místo od Unidadu pro danou chvíli vyčištěno. Je-li však Unidad v jednom ze zalarmovaných stupňů, pak odpraví-li hráč jeho vojáky všechny najednou, docílí pouze toho, že okamžitě přijede nový výsadek => jediným řešením je se skrýt nebo prchnout.

Krytí:

Při krytí za překážkou, je-li hráč blízko její koncové hrany a je-li v jejím směru vyznačena šipka v záměrném kříži, se lze přidržením pravého tlačítka myši vyklonit v daném směru se současným mířením. Uvolněním tlačítka postava přejde zpátky do krytu.

Při míření (tj. při stisklém pravém tlačítku myši) z pohledu třetí osoby lze určenou klávesou přepínat pozici záměrného kříže mezi levou a pravou stranou vůči konci hlavně. Totéž provádí hra automaticky, je-li hráč těsně za krytem - pohybem podél krytu vlevo se kříž přemístí doleva, při pohybu vpravo zase automaticky doprava.

Nenápadnost:

Postava hráče zvyšuje svou nenápadnost pomalým pohybem, přikrčením nebo lépe zalehnutím, pohybem v křoví, ve stínech, v noci (osvětlení základen lze naráz přerušit vypnutím generátoru nebo postupným rozstřílením světel).

Tlumič:

Není sám o sobě zárukou neslyšné střelby. Zda nepřítel tlumený výstřel uslyší, závisí na míře pohlceného hluku tlumičem (zbraně ji mají různě velkou - lze vyčíst z jejich parametrů), na vzdálenosti hráče od nepřítele a na zvolené obtížnosti.

Nepřátelské hlídkové věže:

Ve větší pozorovatelně může být více nepřátelských střelců. Hráč vidí jednoho, odpraví ho tlumičem, ale další, o kterém neví, vyvolá poplach => podezřelou pozorovatelnu napřed prozkoumat dronem.

Překonání pletivového plotu kolem nepřátelských základen:

Plot lze prorazit autem.

Taktická výhoda nad nepřáteli:

Hráč ji získá například tím, že o protivnících ví (tj. má je označené), kdežto oni o hráči ne, pro následné střílení si vybere místo, které je výš, nežli nepřátelské pozice a ještě na ně třeba útočí za tmy s nočním viděním (nepřátelé jím nedisponují - přesněji, zatím jsem se s tím nesetkal).

Nepřátelské budovy, do kterých lze vstoupit:

Při obhlídce nepřátelské základny krom označení nepřátel venku navést drona i k otevřeným dveřím a k oknům budov - mohou v ní být nepřátelé.

Stealth hraní:

Stealt způsobem lze hrát takřka bez čekání na vhodné rozmístění protivníků. Skupinku nepřátel čítajících až 5 členů lze naráz zlikvidovat pomocí parťáků (3 odpraví spolubojovníci + 2 zvládne odpravit hráč). Osamocené protivníky lze zastřelit prakticky kdykoli - tělo zmizí spíš, než se k němu přiblíží další nepřítel (pokud ne, parťák hráče obvykle upozorní, že příčinou poplachu je "sakra, našli tělo!").

Osvobozování rebelů z klece:

Ke kleci není třeba přijít a pažbou rozbít zámek - lze ji otevřít i z dálky střílením do uzamčených dveří. Osvobození rebelové se chopí zbraní a začnou střílet protivníky. Hráč tak může počítat s jejich pomocí při likvidaci nepřátel, zároveň tím však překazí jeho případnou snahu o nepozorovanou infiltraci základny.

Zkušenostní body:

Hráč je získává ve velkém množství plněním úkolů, v malém množství pak s každým zabitím nepřítele (bonus je za neslyšné zabití a za headshot), označením zásob, otevřením klece s uvězněnými rebely, vypnutím generátoru el. energie. Hráč body získá, i pokud protivníka odpraví AI parťák (bodů je ale méně, než když protivníka udolá sám hráč).

Přepínání zbraní a munice:

Během boje může hráč přepínat mezi dvěma nesenými puškami a jednou pistolí, nicméně kdykoli lze hru zastavit a z nabídky vlastněných zbraní si zvolit jiné. Dojde-li v nesených zbraních munice, lze si z nabídky vlastněných zbraní vybrat z jiné kategorie jinou a ta munici bude mít (za předpokladu, že ji hráč nevystřílel v minulosti). Příklad: Po doplnění munice z bedny a následném vystřílení nábojů sniperkou budou tyto chybět ve všech vlastněných sniperkách, ale k dispozici zůstává dalších šest druhů munice a to pro pušky, pistole, kulomety, samopaly, malé samopaly a brokovnice.

Schovaná zbraň:

Rozšiřuje zorné pole, hráč toho uvidí víc (ale vše bude menší).

Záměrný kříž:

V režimu pohledu třetí osoby má tvar, dle kterého lze rozeznat, jaký typ zbraně má hráč v rukou (sniperku, pušku, pistoli...).

Kývání zbraně při míření:

Lze zmenšit pokleknutím nebo lépe zalehnutím.

Nepřátelské vrtulníky:

Lze je sestřelit, nejjednodušeji podvěsným granátometem (přimontovatelným k některým puškám).

Zničení vozidla či vrtulníku jediným výstřelem:

Dokáže to sniperka HTI (nalezitelná v provincici Montuyoc) bez tlumiče (nebo s hráčovou dovedností "pokročilý tlumič") a s upgradovanou dovedností "poškozování vozidel" na maximum.

Střelba na velké vzdálenosti:

Na vzdálenosti nad 300m, 400m, 500m i 600m lze krom sniperky střílet také puškami - odzkoušeno na G36C/Llama, která má dostřel přes 700m a je zdarma k dispozici v Ubi storu za tzv. U body. Na rozdíl od sniperek ale pušky nezabíjejí na jeden výstřel. To ale nevadí, neb komu jde o co nejlepší hodnotu statistiky "Longest shot", může k tomuto pušky využít, protože do této statistiky se nezapočítává pouze zabití, ale i zásah. Pušky jsou ke zdolávání této statistiky také výhodnější, protože střílejí s větší kadencí, než sniperky, tudíž má hráč k dispozici více nástřelů.

Přeprava motorkou nebo autem:

S výjimkou stoupání po nejpříkřejších srázech umožňují rychlý přesun na místo určení "přímou čarou", tj. netřeba jezdit oklikou po cestách.

Dodávka dopravního prostředku poskytnutého rebely:

O shoz dopravního prostředku žádat rebely na otevřeném prostranství (místo dopadu nejde určit, tudíž v místě s překážkami může zásílka zůstat po shozu nedosažitelná).

Měření vzdálenosti dronem:

Po zacílení dronem na vzdálený předmět se zobrazí vzdálenost od dronu k předmětu. Hráč tak například získá představu kde stát při pokusu o rekordně dlouhý zásah.

Rychlé cestování:

Je dostupné na mapě do některých již navštívených míst a to pravým kliknutím na ikonu domku s praporkem nebo na název některých vesnic a měst. Rychlé cestování lze použít kdykoli s výjimkou okamžiku, kdy nepřátelé hráče hledají či na něj střílejí. Nejen že je tento způsob přesunu rychlejší, nežli dopravními prostředky, ale zároveň je při něm hráči automaticky doplněna munice a u rebelských základen (domek s praporkem) bývá k dispozici vrtulník (při přepadávání kovojů je tak vhodné se sem rychlým cestováním přepravit a získat tím vrtulník, jím přepadnout konvoj a poté se rychlým cestováním nechat dopravit na rebelskou základnu znovu pro dolnění munice a nový vrtulník).

Ochrana mobilní radiostanice:

Kolem vozíku s radiostanicí zaparkovat vyšší auta (dodávky...) - přes ně nepřátelé tolik nesvedou radiostanici poškodit. Auta umísťovat radši dál od radiostanice (ať ji jejich výbuch nezničí). Druhou možností je rozmístit na přístupové cesty miny. Třetí možnost (protože obě předešlé jsou pracné a bez nich je přitom obrana v jednom hráči takřa nemožná), snížit si na chvíli obtížnost a radiostanici ochránit bez zmíněných příprav.

Přepadení konvoje převážejícího zásoby:

Nejlépe vrtulníkem dostihnout konvoj, předletět jej a sledovat cestu, kudy konvoj pojede. Najít si na této cestě místo co nejdál před konvojem (ať má hráč co nejvíc času na přípravu), kde lze s vrtulníkem přistát a komunikaci tak zablokovat. Místo pro přistání volit mimo dosah nepřátelských základen a dále tak, ať mezi ním a konvojem není žádná odbočka (ať má hráč jistotu, že mu konvoj neodbočí před nosem). Pokud je čas, blokádu vrtulníkem rozšířit o pár projíždějících aut (mířením je donutit k zastavení a auta přeparkovat). Před barikádu naklást C4 a s podvěsným granátometem zalehnout na vyvýšené místo očekávat konvoj. Pozn: Pokud hráč vůz převážející zásoby zcela zničí, dostane jen polovinu zásob. To ale nevadí, protože po každém spuštění hry se nějaké konvoje objeví. A protože je přepadávání konvojů zdlouhavé (dlouho trvá, než se k němu hráč dopraví a pokud ho při přepadení zabijí, zase se k němu musí dopravovat), není od věci snížit si po dobu přepadení obtížnost.

Neúspěšná hlavní, vedlejší mise:

Lze ji opakovat - po vzdálení se se její ikona znovu objeví.

Grafické nastavení pro nevýkonné PC tak, aby hra byla co nejméně náročná a přitom graficky vypadala k světu:
Obraz:
Režim okna: V okně (pocitově nejplynulejší) nebo Celá obrazovka (neruší rám okna)
Rozlišení: Ideálně nativní rozlišení LCD
Škálování: 1
Vsync: Vypnuto
Limit obnovovací frekvence: Vypnuto
Rozšířené zorné pole: 70%
Ostření: 40%
Grafika:
Antialiasing: Dočasný AA
Ambientní okluze: SSBC
Vše ostatní z nastavení grafiky na nízké či vypnuto, s výjimkou:
Kvalita textur: Střední
Rozmazání: Zapnuto
Odlesky od objektivu: Zapnuto

Tisk
Hodnocení:
( Zbývá 7 hlasů pro zveřejnění hodnocení ) Ohodnoťte článek kliknutím na hvězdičku.
 

Napsat nový komentář

Komentář k blogovému článku Ghost Recon Wildlands - tipy
Pro psaní musíte být přihlášen.
[+] Smajlíci
:gun: :-) 8-) ;-) :angry: :-D :lol: :dance: :thumbup: :shock: :-( :nah: :lala:

O autorovi blogu

silenyhrac

Vytvářet bodovanou kolekci oblíbených her je těžké, popíšu proč:

Vyhledávám hry s atmosférou (obraz + zvuk), plynulostí (ve smyslu technického zpracování) a hratelností (zábava + výzva) a to v uvedeném pořadí.

Krom atmosféry, plynulosti a hratelnosti dávám extra body za coop (ve kterém je třeba si pomáhat, ne jen společně střílet). (Multiplayer takřka nehraju).

Body odečítám, je-li žánr odlišný od mnou preferovaného, jímž je FPS.

Příklady - mám dvě stejně dobré hry (co se atmosféry, plynulosti a hratelnosti týká):

FPS a TPS => zvítězí FPS.

FPS bez coopu a TPS s coopem => nezvítězí žádná, obě jsou stejně dobré.

Umístěním hry například na třetí příčku (dostane 8/10) vyjadřuji, jak moc ji mám oblíbenou vůči všem odehraným hrám, zároveň však může jít o mou nejoblíbenější hru v kategorii například "závodní" a na třetí místo v celkovém pořadí klesla jen proto, že kategorie závodní není mou nejoblíbenější.

Co se plynulosti týká, některé hry to odnesou kvůli staršímu PC (Intel Core 2 Quad Q9650 3000Mh, AMD Radeon HD 7950 3GB, 8GB RAM).

Dále body ubírám za krátkost titulu, nedodržování konzistentní herní logiky po celou hru, za nepoměr sebratelných předmětů k jejich následnému zužitkování...ale to by bylo na dlouhé psaní.

Situace je o to komplikovanější, že dle výše popsaného dostanu nějak obodované hry a ty následně podrobím druhému hodnocení, tentokrát dle toho "jak moc mám chuť si danou hru: zahrát znovu, zahrát si ji okamžitě, zahrát si ji kdykoli .. a nejenom zahrát, ale znovu u ní vydržet a dohrát ji". Je jasné, že toto druhé hodnocení preferuje hry jednodušší (s jednoduchým ovládáním, jednoduchými mechanikami, jednoduchým příběhem a s instantní hratelností). Ve finále se tak třeba z původně desítkové hry dle prvního hodnocení stane osmičková a to jen proto, že se mi znovu příliš nechce strávit v ní dalších padesát hodin.

Přidáváním a strháváním bodů se snažím co nejlépe definovat svůj výsledný herní žebříček. Nejde o výčet kladů a záporů daných her, který by měl sloužit ostatním coby ne/doporučení. Ne. Jde pouze o vyjádření, kterak tyto hry působí na mě, co z nich ve mně vyvolává pozitivní a negativní emoce. Jde tedy o vystižení sebe skrze své oblíbené hry (řekni mi co hraješ a já ti povím, jaký jsi ;-).

Žebříček je momentálně jen nástřelem ...  nad hrami se chci zamyslet, přidat další a pořadí pozměnit.

-----

Condemned: Criminal Origins 7/10

Založit herní BLOG